Affärsresebloggen

Vad innebär nya Paketreselagen

2018-aug-02 19:46:51 / by Lena Mägiste

Group of people going on a family trip by airplane

 

Det känns välkommet med nya modernare lagar kring paketresor och resegaranti

Allas vårt sätt att resa har förändrats över tiden. Från starten med två veckors charterresor på
50-talet för oss svenskar till solen och värmen till att vi nu lätt letar efter att upptäcka nya resmål själva via nätet. Många plockar själva ihop sina egna resor på olika bokningssajter eller vänder sig till en resebyrå för att skräddarsy sin egen resa oavsett om det är en privatresa, tjänsteresa eller en kombination av både och som på senare tid blivit allt populärare
.

Vi är medlemmar i Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen (SRF) och har alltid följt deras riktlinjer om paketresor och krav på resegarantier. Jag kan därför bara hålla med Anna Lennhammer, generalsekreterare på SRF att att det är inte mycket nytt under solen för svenska resenärer och resebyråer!  

Min bästa rekommendation till dig för en trygg och säker resa oavsett om det gäller en paketresa eller en affärsresa är att alltid fråga om resebyrån har en resegaranti. Och bara boka din resa hos en resebyrå som har ställt resegaranti till Kammarkollegiet och att alltid anlita ett reseföretag som är medlem i SRF. SRF bildades 1937 och företräder idag merparten av landets resebyråer och researrangörer (drygt 90% räknat i omsättning). SRF har 275 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Medlemmarna består av såväl stora som små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade Internetresebyråer. 


Den nya paketreselagen bygger på det starka konsumentskyddet som länge funnits i Sverige och nu börjar gälla i hela EU. Det är inte mycket nytt under solen för de svenska konsumenterna. Men utmärkt att övriga Europas reseföretag nu också måste efterleva samma höga krav gentemot sina resenärer som vi länge haft. Lika villkor gynnar både resenärer och svenska reseföretag, säger Anna Lennhammer, generalsekreterare Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) i ett pressmeddelande den 31 juli 2018.

Dagens svenska paketreselag kommer efter 26 år att ersättas med en ny som bygger på ett gemensamt EU direktiv och således ska börja gälla samtidigt i alla EU-länder.

– I flera medier har man talat om ett helt nytt och förbättrat resenärsskydd som om det vore en stor förändring. Det är det inte. I alla fall inte här i Sverige. Den nya gemensamma EU-lagen bygger på det starka konsumentskydd som vi redan är vana vid här i Norden och arrangörers ansvar i förhållande till resenärerna innebär inga större förändringar, säger Anna Lennhammer.

Vad som innebär en skillnad jämfört med paketreselagen som började gälla 1992 i Sverige och den som träder i kraft den 1 augusti så är det ett par saker som träder fram.

Så här kommenterar Anna Lennhammer. de nya reglerna:

Ett förstärkt informationskrav. De nya reglerna innebär ett förstärkt krav på information från reseföretaget till sina resenärer om vad det är för typ av resa man köpt och vilket skydd man har som resenär.

”Det är bra för både resenärer och reseföretag att tydligt klargöra detta men jag är inte säker på att sättet är det bästa. Kraven på hur informationen ska lämnas känns väldigt ”stolpig” och onyanserad och riskerar att inte bli så tydlig i praktiken som man önskat med lagen. När balansen mellan en effektiv och smidig resebokning riskerar att drunkna i alla villkor och formulär som man som resenär ska ta del av blir det inte tydligt vad som gäller.”

Flera typer av resor omfattas. Den gamla lagen skyddade den traditionella förpaketerade paketresan med transport och boende i en eller två veckor, men utvecklingen för hur man bokar flera resetjänster ser idag helt annorlunda ut än för nästan 30 år sedan.

”Detta innebär troligtvis inte någon större skillnad för svenska resenärer. Många är de svenska researrangörer och resebyråer som tidigare tagit ett jätteansvar när en resenär bokat flera resetjänster hos dem, trots att de inte hade behövt det enligt lag. ”

Även ”sammanlänkade researrangemang” omfattas. Ett helt nytt begrepp införs i och med att många resenärer idag sätter ihop sina egna resor. Tanken är att de företag som underlättar detta på vissa bestämda sätt också ska vara skyldiga att försäkra att resenären får ett skydd om reseföretaget skulle gå i konkurs.

”Det är bra att tydliggöra både för resenärer och företag att det inte bara är traditionella paketresor som omfattas av kraven på reseföretagen att ställa garanti, vilket också är bra ur konkurrenssynpunkt.”

Två olika lagar och två olika myndigheter

Konsumentverket har tillsyn över Paketreselagen där det bland annat definieras vad en paketresa och ett så kallat sammanlänkat researrangemang är. Det är Kammarkollegiet som ansvarar för resegarantilagen.  Alla som är arrangörer och återförsäljare av paketresor eller sammanlänkade arrangemang måste anmäla sin verksamhet till Kammarkollegiet och ställa ett belopp som garanti. Du kan alltid kontrollera om din resebyrå har ställt resegaranti på Kammarkollegiets hemsida. Akademiker har ställt resegaranti till Kammarkollegiet.

Vad innebär den nya definitionen av paketresa?

Fler tjänster täcks in och om minst två av de här tjänsterna ingår så räknas det som paketresa: passagerartransport, inkvartering, hyrbil, turisttjänst.

Resor som är under 24 timmar måste precis som tidigare innehålla en övernattning. Innehåller resan en ”turisttjänst” så måste den vara en ”betydande del” av arrangemanget för att räknas som paketresa.  

Vad innebär resegarantilagen?

Resegaranti innebär att resenärer får kompensation från resegarantin om deras resa ställs in eller avbryts på grund av att den som arrangerade paketresan eller förmedlade det sammanlänkande researrangemanget har gått i konkurs. Resegarantin gäller för paketresor bestående av minst två olika resetjänster (transport, inkvartering, hyrbil eller en turisttjänst) och för sammanlänkande researrangemang som är ett helt nytt begrepp.  Ett exempel på detta är om du bokar en resa med ett flygbolag som länkar dig vidare till ett hotellbokningsföretag som i sin tur kan länka vidare till ett hyrbilsföretag.  

Skillnader i ansvaret om resebyrån är researrangör eller återförsäljare av paketresor.

Den som arrangerar paketresor måste garantera att sina resenärer är skyddade om verksamheten kommer på obestånd. När den nya lagen träder i kraft stärks konsumenternas skydd. Det görs genom att flera tjänster än tidigare kan bilda en paketresa och att begreppet ”sammanlänkade researrangemang” introduceras.

Den nya paketreselagen innebär att du som researrangör får fler skyldigheter gentemot resenären:

       Det ställs högre krav på dig vad gäller den information du måste ge resenären innan han eller hon bokar paketresan.

       Det införs krav på att assistera resenären om han eller hon får problem på sin resa, till exempel vid behov av sjukvård.

Den nya lagen ställer även högre krav på återförsäljare av paketresor:

       Återförsäljaren har delat ansvar med arrangören att lämna förhandsinformation till resenären.

       I vissa fall kan återförsäljaren till och med träda i arrangörens ställe vad gäller skyldigheten att fullgöra avtalet gentemot resenären.

Affärsresenärer och affärsresor
Affärsresor som har köpts på "grundval av ett avtal om anordnande av affärsresor" mellan företag omfattas inte av paketreselagen och därmed föreligger inte heller någon skyldighet att ställa säkerhet för dessa resor. Detta gäller såväl paketresor som sammanlänkade researrangemang


Lena Mägiste

VD Akademikerresor


Källor: Kammarkollegiet, Konsumentverket, Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF)

Kategorier: Skräddarsyddresa, affärsresa, paketresa, Resegaranti, Nya Paketreselagen

Lena Mägiste

Written by Lena Mägiste

VD på Akademikerresor

Prenumerera på våra blogginlägg

Senaste inläggen